Servide_04

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Ideas for a new book?

FAQ At Dokument Press we’re always interested in new manuscripts and new book ideas for publishing. If you got one, get in touch with us! Before you

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Production, printing and distribution

Learn more about our services in the production, printing and distribution. With a long experience of producing, printing and distributing art- and

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

What we offer!

Dokument Press offers everything from lectures, city tours and workshops to organization of exhibitions, events, debates and visual communication. The

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer

Dokument Press – A short history of publishing

Just as Astrid Lindgren we began our path with becoming rejected. We had already been active as magazine publishers and distributors when Malcolm Jacobson

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!