Urban Art Camp Rinkeby

Under höstlovet arrangerade Dokument Press och Kenneth Seremet tillsammans med medhjälpare och inbjudna konstnärer (Dart, Disey, Dyre, Okok, Shora Dehnavi Goldkuhl och Teddy Goitom från Afropedia) en graffitiworkshop i Ungdomens Hus i Rinkeby.

Samtidigt med de 25 hårt arbetande workshopdeltagarna från hela Stockholm skapade vi en temporär fritidsgård. Ett hundratal höstlovslediga ungdomar från stadsdelen droppade in och ritade och målade. Gensvaret var mycket positivt. Det finns en stor kreativ potential och det är tydligt att kultur fyller en viktig funktion i samhället, inte minst som arena för de många möten som ägde rum under veckan.

Statliga Kulturbryggan gjorde projektet möjligt och Dokument hoppas på en fortsättning. För det är precis som Susanna Birgersson konstaterade i en DN-ledare (141103): ”… den förnämsta kulturen är den som förmår peka på det allmänmänsk­liga, det gemensamma bortom tid, klass och etnicitet”.
Precis det gör graffiti. Att skapa sitt namn kalligrafiskt är en livslång process som kräver koncentration, fokus och kreativa lösningar och som väcker frågor om estetik, autenticitet, identitet, yttrandefrihet och mycket annat.
Det besökartryck vi upplevde under veckan säger något om hur stark viljan bland ungdomar är att uttrycka sig, att synas, att skapa och att utveckla en egen identitet.

I länder som Tyskland är hiphop-kulturen en integrerad del av skolundervisningen och graffitins och rappens pedgagogiska egenskaper välkända och väl använda. Vår förhoppning är att Stockholm ska komma i fas med den kontinentala utvecklingen på området. Använd hiphop som en inkörsport till ett livslångt kulturutövande!

Namnet är vår civilisations och vår arts viktigaste kännetecken. Det är något vi lätt glömmer bort. Tydligt blev det en höstlovsvecka när alla, från ungdomar i perifera stadsdelar till ledarskribenter bekräftade sig med just sitt eget namn.

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!