The G-word

Facts

  • Author: Jacob Kimvall
  • Language: English
  • Pages: 220
  • Cover: Soft cover
  • Release date: 20141205
  • ISBN: 9789185639687

Hur kommer det sig att USA:s underrättelsepolismyndighet CIA hyllar graffiti som en symbol västvärldens optimism och hoppfullhet, medan Stockholms stad beskriver samma fenomen som kriminalitet och ett tecken på otrygghet och sociala problem?

Graffiti är ett mångfacetterat och komplext fenomen som går att förstå på många olika sätt – som en av världens största samtida konströrelser, och som förslummande skadegörelse, som äventyrligt busstreck och som organiserad brottslighet. Avhandlingen tar olika motstridiga förståelser på allvar – accepterar dem som logiskt oförenliga men utgår från att de på ett övergripande betydelsemässigt plan är beroende av varandra.

Med utgångspunkt i fyra specifika sammanhang – såsom Berlinmurens graffiti under kalla kriget och nolltoleransens 1990-tal i Stockholm – undersöker avhandlingen hur institutioner och andra samhällsintressen agerat för att direkt eller indirekt påverka förståelsen av graffiti som konst, som brott och som bredare sociokulturellt fenomen.

G-Word utges endas på engelska.

ic giyim

 

More pictures

Ideas for a new book?

FAQ At Dokument Press we’re always interested in new manuscripts and new book ideas for publishing. If you got one, get in touch with us! Before you

› Read more

Production, printing and distribution

Learn more about our services in the production, printing and distribution. With a long experience of producing, printing and distributing art- and

› Read more

What we offer!

Dokument Press offers everything from lectures, city tours and workshops to organization of exhibitions, events, debates and visual communication. The

› Read more

Dokument Press – A short history of publishing

Just as Astrid Lindgren we began our path with becoming rejected. We had already been active as magazine publishers and distributors when Malcolm Jacobson

› Read more
  • Följ Dokument Press på Instagram!