Städernas stenar: Hur den byggda staden formar den levda staden

Fakta

  • Författare: Lars Marcus
  • Redaktör: Tobias Barenthin Lindblad
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 240
  • Storlek: 13 x 21 cm
  • Bindning: Mjukpärm
  • Illustrationer: 35
  • Releasedatum: Mars 2023
  • ISBN: 9789188369536

Städers bebyggda form är en av våra mest långlivade strukturer. Bebyggelsens form spelar en aktiv roll i att forma stadens invånares vardagsliv. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen.

Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för hur vi lever och interagerar med omvärlden, och en förutsättning för att skapa hållbara livsvärldar för människan och planeten.

Ändå har den kanske viktigaste dimensionen varit dold för oss: hur städers byggda form bildar ett system av samband som sätter ramarna för var vi rör oss och möts, vilka beteenden och sociala band som förstärks. Vår urbana värld flätas samman genom byggda miljöers rum och deras arkitektur. Hur vi använder stadsbyggandets teknologi har därför en avgörande betydelse för det mesta i våra moderna samhällen.

I Städernas stenar berättar Lars Marcus om hur vi skapar närhet i städer och hur det han kallar den andra formen – hur en plats läge bestäms av sambanden till resten av staden – är lika viktig som utformningen av platsen själv.

Städernas stenar får ljuset att falla på den urbana världen på ett helt nytt sätt. En ögonöppnare och fascinerande läsning för alla som någon gång har vistats i en stad.

Boken är illustrerad och formgiven av Sebastian Wadsted.

I detta spännande verk om stadens arkitektur fångar Lars Marcus komplexiteten i den urbana miljöns byggstenar. Stenarna är både materia och bär en social dimension, en historia och en geografi.
 Resultatet blir en berättelse om staden som bör läsas av alla som intresserar sig för hur städer blir till och utvecklas; inte minst stadsplanerare, arkitekter och urbanforskare.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!