Konsten att delta

Fakta

  • Författare:Macarena Dusant
  • Språk: Svenska
  • Sidor: 124
  • Bindning: Mjukpärm
  • ISBN: 9789185639922

Sveriges kulturråd har som mål att vår offentligt finansierade kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Enligt statistik från Myndigheten för kulturanalys har mångfalden inom kultursektorn när det gäller produktion, organisation och publik dock tenderat att minska de senaste femton åren.
Konstnären Ola Öhlin startade projektet Konsten att delta år 2006 för att lokalisera och synliggöra konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför Sverige. Projektet visar att nyanlända konstnärers möjligheter att etablera sig är dåliga och att viljan att förändra detta fallit mellan stolarna hos institutioner och myndigheter.
Konsten att delta är ett projekt för att öka antalet röster i det svenska kulturlivet. Denna bok berättar om hur det går till.
Konsten att delta befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknads-, integrations- och kulturpolitik.
Konsten att delta handlar om konstfältets maktstrukturer, politiska direktiv och om hur svenska konstnärer rasifieras. Den berättar om nyanlända konstnärers villkor i konstfältet.
Konsten att delta vänder sig till dig som arbetar med allas rätt till kultur liksom till dig som undrar över varför konstfältet är segregerande och segregerat.
Konsten att delta identifierar strukturella mekanismer som tillsammans verkar för exkludering och upprätthållande av en homogen kultursektor.
Boken sammanställer Ola Öhlins tioåriga arbete med utarbetade metoder och projektdeltagares erfarenheter.
Boken utges med stöd av Eskilstuna kommun, Sörmlands läns landsting, Länsstyrelsen Sörmland, Statens kulturråd
Macarena Dusant är konstvetare och skribent. Hon intresserar sig för frågor som rör maktstrukturer, offentlighet och marginalisering inom konsten.

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!