Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter

Fakta

 • Artist: Martin Ander
 • Författare: Joakim Forsemalm, Magnus Johansson & Paul Göransson
 • Redaktör: Tobias Barenthin Lindblad
 • Språk: Svenska
 • Sidor: 148
 • Storlek: 13 x 21 cm
 • Bindning: Mjukpärm med flik och rundade hörn
 • Illustrationer: 10
 • Releasedatum: April 2019
 • ISBN: 978-91-88369-24-6

Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?
I ett land med växande befolkning och stark urbanisering är byggandet av stad en grundläggande samhällsfråga. Hur och för vem byggs det? Vem bygger? Och med vilken kunskap?
Etnolog Joakim Forsemalm och pedagog Magnus Johansson har utarbetat en metod med en syn på evidens som bestående av fyra delar: den organisatoriska evidensen, som handlar om hur kunskap förmedlas inom organisationer; den professionella evidensen som varje yrkesverksam människa bär med sig; den vetenskapliga evidensen som är ett resultat av forskning samt intressentevidensen, medborgaren, den boendes kunskap om sitt område.
I bokens sista del finns en manual för hur det går till att använda metoden i det dagliga arbetet med att planera för, bygga och förvalta städer.
Alternativet, att fortsätta mer anekdotiskt gynnar inte uppfyllelsen av politiska mål om rättvisa, hållbara och jämlika städer, eftersom utgångspunkten då baseras på personliga erfarenheter, upplevelser och ideal. Istället måste vi utöva en Evidensbaserad stadsutveckling!
Joakim Forsemalm är docent i etnologi och verksam vid Radar arkitektur & planering i Göteborg.
Magnus Johansson är filosofie doktor i pedagogik på Malmö universitet och har i över tjugo år undervisat och forskat på frågor som rör hållbar stadsutveckling, ofta i nära samverkan med praktiker.
Paul Göransson är civilekonom och driver sedan 2015 Urbanivation.
Boken är illustrerad och formgiven av Martin Ander.

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
 • Följ Dokument Press på Instagram!