Därför revolterade vi

Fakta

  • ISBN: 9789185639151

Hösten 2003 bildades Föreningen Grupptalan mot Skandia. Föreningen väckte åtal mot Skandia AB som sålt kapitalförvaltningen av sparmedlen i Skandia Liv till Den norske Bank för 2,2 miljarder kronor. Försäljningen var grundad i ett hemligt 12-årigt bindningsavtal. Föreningens åtalsgrund var olovlig vinstutdelning.

Föreningen Grupptalan mot Skandia har nu 17.800 medlemmar. I denna bok berättar David Kollnert och Eric Weber föreningens historia och belyser frågeställningar som är knutna till kampen.

Spararnas reaktion var följden av en djup förtroendekris för Skandiakoncernen. Toppchefernas lägenhetsaffärer blev väckarklockan. De ledde till att mycket annat uppdagades, bland annat de ofattbara bonusarna och moderbolagets utnyttjande av tillgångar i Skandia Liv. Livspararna insåg att Skandia hade utnyttjat deras pensionskapital för egna syften.

Skandiakrisen har hänförts till enskilda direktörers omdömeslöshet, bolagstyrelsers bristande ansvarskänsla och ägares kortsiktiga engagemang. David Kollnert och Eric Weber diskuterar i boken om det finns djupare liggande faktorer som riskerar att rubba förtroendet för pensionssparandet generellt.

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!