Välkommen till Vivalla

Under sommaren 2013 arbetade Dokument Press med att handleda tio ungdomar i arbetet att måla en etthundra kvadratmeter stor gångtunnel i Vivalla i Örebro.
Vivalla har runt sjutusen invånare. En stor del av invånarna har rötter i Somalia. Det talas sextio olika språk i stadsdelen. Projektdeltagare var ett tiotal ungdomar i gymnasieålder, detta var deras sommarjobb. Deltagarna hade sökt projektet utifrån sitt eget kulturella intresse. Inga krav på förkunskap fanns. En gångtunnel i området skulle utsmyckas under de tre veckor vi hade tillgodo. Den kreativa processen och färdigställandet låg helt i ungdomarnas händer.
Under workshopen fungerade Mikael Nyström, Torkel Sjöstrand och Tobias Barenthin Lindblad från Dokument Press som bollplank för idéer, motiv och tekniker. Kicki Hendal från Art Kod i Örebro var deltagande konstnär.
De tre veckorna utmynnade i en målad gångtunnel som firades under öppningen. Temat och motiven är hämtade från deltagarnas erfarenheter.
Dokument Press och Art Kod delade ansvaret för projekt- och konstnärlig ledning.
Här finns mer att läsa: Knytpunkten

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!