Medborgardialog om graffiti

Göteborgs Stad inledde 2012 ett initiativ avsett att öka dialogen med, och kunskapen om, stadens gatukonstutövare.

Gatukonst har förekommit i Göteborg sedan tidigt åttiotal och utövats av hundratals ungdomar, men kunskapen om konsten och dess utövare är alltjämt begränsad. Göteborgs Stad har under de senaste åren haft ett mindre tolerant förhållningssätt till gatukonst och därav kan antas att dialogen med utövarna begränsats, något som lett till en från båda håll avvaktande inställning.

Göteborgs Stad, Park- och Naturförvaltningen – Trygg, Vacker stad ville nå ut med information om sin syn på klotter, graffiti och gatukonst i det offentliga rummet och nå en konstruktiv dialog med gatukonstutövarna. För att få fäste och dialog med gatuskonstutövarna anlitades Dokument Press som förde dialogen och utförde djupintervjuer med tjugo graffitimålare. I åldrarna 17 till 42 år.

Projektets syfte var att kunna ligga till grund för framtida satsningar på ungdomar i Göteborgs Stad. Att undvika att unga stigmatiseras eller stängs ute från samhället samt att skapa en konstruktiv dialog mellan Göteborgs Stad och gatukonstutövarna i Göteborg.

Resultatet av projektet sammanfattades i insikter och citat tagna från intervjuerna samt fyra konkreta åtgärder att tillämpa för att skapa ett bättre klimat mellan gatukonstutövare och Göteborgs Stad. Materialet presenterades för alla parter och informationen skulle vara del av ett vägledningsdokument för stadens relation till graffiti och gatukonst.

Finns det ett intresse i att läsa detta dokument, vänligen kontakt: info@dokument.org. Så skickar vi det till er.

Läs mer om klotter och graffiti från Trygg, Vacker stad

Vårt Gäteborg: Ingen tillåtande stad

Metro: Nu ska gatukonsten tar plats i Göteborg

Vårt Göteborg: Utredare skall jobba med unga graffitimålare

Metro artikel om målaren Inkie som målar i Göteborg

 

 

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!