Boksläpp: Bostadsmanifest

Det är dags för vårt första boksläpp för 2021. Forskargruppen Crush med vänner har skrivit, Daria Bogdanska har illustrerat och Magnus Frederiksen formgivit boken Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem. Boken är en indirekt fortsättning på Crushs förra, 13 myter om bostadsfrågan från 2016. Den här gången ligger fokus på lösningsförslag för den ackumulerade bostadsbrist som de svenska storstadsområdena dragit på sig sedan i början av 1990-talet, då de statliga bostadssubventionerna försvann.
Skribenterna, 25 forskare och aktivister, vill bskapa en bostadsmarknad för alla. De 22 kraven utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik.
Bostadsmanifest ska inspirera medborgare, politiker och aktivister med nya erfarenheter, forskningsresultat och visioner i bostadsfrågan. Kraven placerar hemmet i fokus som en viktig plats i alla människors liv. Bostaden är mer än en marknadsvara, den är en rättighet.
Läs mer på Malmö universitet, på fb, i gruppens debattartikel i Aftonbladet,
En kortfilm där några av författarna berättar mer finns här.

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!