Vad är evidensbaserad stadsutveckling?

Joakim Forsemalm och Magnus Johansson är författare till boken Evidensbaserad stadsutveckling som är nyss utkommen. Här berättar de mer om varför de valde att ge ut en bok och klargör vad det här med evidensbaserad stadsutveckling egentligen är.

Vad är Evidensbaserad stadsutveckling?
Det handlar om att arbeta mer strukturerat med kunskap i stadsutveckling. Vi har arbetat fram en metod för hur en kan vara mer metodisk och reflexiv i stadsutvecklingspraktiken. När vi talar om evidens, menar vi all den information som vi använder för att fatta olika beslut, som vi sedan agerar utifrån. I vår modell utgår vi från fyra olika former av evidens – fyra typer av information: vetenskaplig-, professionell-, organisatorisk- och slutligen intressentevidens. Vi ser de som fyra olika pusselbitar som man måste kombineras för att skapa en kunskapsmässig helhetsbild i stadsutvecklingsprojekt. Dessa pusselbitar passar inte alltid ihop. Men lösningen är inte att utesluta en eller flera bitar, utan att lära sig kombinera dem på nya sätt.


Joakim Forsemalm

Varför valde ni att skriva en bok om detta, det finns många andra format att framföra sina kunskaper i?
En bok är lätt att ha med sig och plocka upp. Vår bok har ett format som gör att den ryms i fickan. Med boken vill vi också avmystifiera stadsbyggnad som något som är så komplext att det inte går att hantera genom att systematiskt lägga olika kunskapspussel. Idag pratas det inom stadsutveckling mycket om krångliga eller bråkiga problem (”wicked problems”), men egentligen är nog problem inte krångligare än innan, snarare handlar det om att vi är fler som vill och bör vara med och prata om städernas utveckling. Det betyder att det kommer in andra perspektiv än de som historiskt präglat det här politikområdet, men vi har inte pratat om vad det betyder i form av kunskapsbehov, hur städer förstås och så vidare. idag måste alla som arbetar med stadsbyggnad hantera kunskapspussel med allt fler bitar som inte alltid passar ihop. Likväl måste pusslet läggas eftersom vi behöver bygga hållbara städer.

Vad hoppas ni att boken ska bidra med?
Vi vill att boken skall öka medvetenheten om hur viktigt det är att bygga våra städer på rätt kunskapsmässiga grunder, till exempel genom att se till att personer med andra och bredare kompetenser involveras i stadsbyggnadsprocessen. Som exempel är social hållbarhet jätteviktigt för många kommuner, byggare och fastighetsförvaltare idag, men har de någon kulturvetare eller beteendevetare anställd för att jobba med frågorna? Istället är det oftast en tekniskt utbildad person som får ansvar över frågorna. Det tror vi inte är tillräckligt – generellt sett – för att lösa exempelvis de stora sociala utmaningarna i våra utanförskapsområden. Vi vill att boken ska bidra til att hjälpa stadsutvecklingsbranschen att se sina kunskapsmässiga begränsningar och möjligheter. Den innehåller faktiskt en konkret så-gör-du-guide på slutet! Med detta sagt vill vi betona att evidensbaserad stadsutveckling inte bara handlar om att tillämpa forskning, utan om att lära sig kombinera en bred uppsättning av olika former av evidens.


Magnus Johansson

Vad kommer hända nu när boken är ute?
Förutom att vi på Radar arkitektur & planering redan arbetar utifrån metoden i flera komplexa stadsbyggnadsprojekt och förstås kommer att fortsätta göra det så ligger boken till grund för en utbildning i höst i Götebogr som Radar ger tillsammans med RISE. Det är en i allra högsta grad praktiskt inriktad utbildning, som bygger på att en har med sig fall, som en steg för steg lär sig arbeta evidensbaserat med.
Vi kommer också att prata om metoden i olika offentliga sammanhang. Vi är inbjudna av Mistra Urban Futures att prata om evidensbaserad stadsutveckling i relation till social hållbarhet, till exempel. Boken blir förresten också kurslitteratur på Göteborgs Universitets masterprogram för evidensbasering, det är riktigt roligt!  

Illustrationer: Martin Ander

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!