Case: Välkomen till Vivalla

Under sommaren 2013 arbetade Dokument Press med att handleda 10 ungdomar i arbetet att måla 100kvm i Örebro förorten Vivalla.   

Vivalla är en förort till Örebro med ca 7 000 invånare. En stor del av invånarna kommer från Somalia, totalt talas 60 olika språk i stadsdelen. Projektdeltagare var tio ungdomarna i åldern 16-18 år. Inga förkunskapskrav fanns utan deltagarna hade sökt projektet från ett eget kulturellt intresse. På tre veckor skulle en gångtunnel i området utsmyckas. Den kreativa processen och färdigställande låg i ungdomarnas händer. Det var ungdomarna som var huvudaktörerna, det var de som ska få ta del i det offentliga samtalet med sitt färdiga verk. Projektet utmynnade i en permanent utsmyckning.

Dokument Press tillsammans med Art Kod bistod i projekt- och konstnärligledning.  

Ansvariga: 

Art Kod – Kiki Hendal. kiki@konstframjandet-bergslagen.se 

Dokument Press – Mikael Nyström. mikael@dokument.org

Media från Vivalla projektet: Knytpunkten

TV4 Örebro

TV4Nyheterna%20%C3%96rebro%2019:14

Fler bilder

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!