Alla behöver närhet i Regeringens samverkansgrupp för smarta städer!

Alexander Ståhle, författare till Alla behöver närhet är med i Regeringens samverkansprogram ”Smarta städer”, som ska hjälpa till att nå mål kring minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

”Smarta städer” är ett av Regeringens fem samverkansprogram, områden där Sverige står inför samhälleliga utmaningar. Varje program har till uppgift att öka utbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademin för att hitta nya lösningar på dagens samhällsutmaningar.
Klicka här för att läsa mer.

Inspirerande föreläsningar

Dokument Press ger ut böcker med författare och kreatörer som oftast själva banat ny mark inom sitt område. Oavsett om det är barnböcker, jämställdhet

› Läs mer

Har du en bokidé du vill förverkliga?

FAQ Vi på Dokument Press är alltid intresserade av nya manus och utgivningsidéer. Om du sitter på något av detta, tveka inte att höra av dig till oss. Men

› Läs mer

Produktion, tryck och distribution

Läs mer om våra tjänster inom produktion, tryck och distribution. Med vår långa erfarenhet av att producera, trycka och distribuera konst- och fotoböcker

› Läs mer

Läs mer om de tjänster vi erbjuder!

Dokument Press erbjuder allt från föreläsningar, stadsvandringar och workshops till organisering och genomförande av utställningar, evenemang, debatter

› Läs mer

Dokument Press – en kort förlagshistoria

Precis som Astrid Lindgren började vi vår bana med att bli refuserade. Vi hade redan varit aktiva som tidskriftsutgivare och -distributörer när Malcolm

› Läs mer
  • Följ Dokument Press på Instagram!